Tisk sestavy pro doplnění bodů a variant testů

Aplikace Tisk sestavy pro doplnění bodů a variant testů umožňuje tisk prázdného formuláře pro doplnění bodů a variant testů uchazečů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Tuto sestavu může využít zkušební komise pro záznam bodů uchazečů. Z ní se pak body přepisují do aplikace Hromadné zadávání získaných bodů.

Po vstupu do aplikace se zvolí období přijímacího řízení. Jakmile je období zvoleno, zobrazí se formulář pro výběr uchazečů. Sestavu lze tisknout v různých variantách, které lze zvolit prostřednictvím kritérií ve formuláři aplikace, například podle studijního programu a oboru, studijní formy, etapy, místa studia, kola přijímacího řízení a vypsaného termínu přijímací zkoušky. Některá kritéria nemusí být zobrazena, jejich nabídka závisí na dalších nastaveních přijímacího řízení. Kritéria zvolená pro tisk sestavy spolu s přesným termínem tisku jsou uvedena v záhlaví tabulky. Sestava dle zvolených kritérií se vytiskne tlačítkem .

Sestava obsahuje jméno uchazeče, rodné číslo, seznam předmětů přijímací zkoušky s poli pro vložení bodů a variant testů.