Tisk sestavy s body a variantami testů

Aplikace Tisk sestavy s body a variantami testů slouží k tisku sestavy s bodovým hodnocením uchazečů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace se zvolí období přijímacího řízení. Jakmile je období zvoleno, zobrazí se formulář pro výběr uchazečů. Sestavu lze tisknout v různých variantách, které lze zvolit prostřednictvím kritérií ve formuláři aplikace, například podle studijního programu a oboru, studijní formy, etapy, místa studia, kola přijímacího řízení a vypsaného termínu přijímací zkoušky. Některá kritéria nemusí být zobrazena, jejich nabídka závisí na dalších nastaveních přijímacího řízení. Kritéria zvolená pro tisk sestavy spolu s přesným termínem tisku jsou uvedena v záhlaví tabulky. Sestava dle zvolených kritérií se vytiskne tlačítkem .

Sestava obsahuje jméno uchazeče, rodné číslo, seznam předmětů přijímací zkoušky se získanými body a označením varianty vypracovaného testu. Nejsou-li body zadány, je pole proškrtnuto.