Individuální zadávání rozhodnutí

Aplikace Individuální zadávání rozhodnutí slouží ke vkládání kódu rozhodnutí pro jednotlivé uchazeče. Individuální zadávání rozhodnutí se používá převážně k opravám nebo dodatečnému vložení rozhodnutí, například při odvolání. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace je zobrazeno pole pro vyhledání uchazeče, do něhož se vepíše jméno uchazeče nebo jeho část (minimálně 3 znaky), případně lze použít i rodné číslo nebo číslo přihlášky a stiskne se tlačítko . Pokud zadanému vzorku vyhoví více uchazečů, zobrazí se jejich seznam, ze kterého se požadovaná přihláška zvolí kliknutím na jméno uchazeče.

Pokud je požadavkem dohledat uchazeče z předchozích přijímacích řízení, je nutné nejprve zobrazit minulá období kliknutím na odkaz Zobrazit historická období. Pak se požadované období označí a uchazeče je možné dohledat.

Jakmile je zvolen uchazeč, zobrazí se tabulka se základními údaji o uchazeči a přihlášce. Jestliže jsou v přihlášce uvedeny alternativní typy přijímacího řízení, je nutné zvolit v nabídce ten typ, pro který má být rozhodnutí uděleno. Udělení rozhodnutí přihlášce se provede zadáním příslušného kódu rozhodnutí do pole ve sloupci Rozhodnutí a stisknutím tlačítka . Seznam možných kódů rozhodnutí a jejich význam je uveden v legendě pod tlačítkem. Pole ve sloupci Zápis kdy? umožňuje vloži datum zápisu uchazeče do studia. Tiskne se na rozhodnutí o přijetí.

Současně s udělením kladného rozhodnutí je zároveň založen účet pro přístup do e-návratky. Pokud již uchazeč potvrdil ve své e-návratce zájem o studium, je ve sloupci Datum potvrzení zájmu o studium je uvedeno datum, kdy zájem potvrdil. Sloupec je skrývací.