Individuální tisk rozhodnutí

Aplikace Individuální tisk rozhodnutí umožňuje tisk rozhodnutí, případně oznámení a návratek pro jednotlivé uchazeče a jejich přihlášky. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace je zobrazeno pole pro vyhledání uchazeče, do něhož se vepíše jméno uchazeče nebo jeho část (minimálně 3 znaky), případně lze použít i rodné číslo nebo číslo přihlášky a stiskne se tlačítko . Pokud zadanému vzorku vyhoví více uchazečů, zobrazí se jejich seznam, ze kterého se požadovaná přihláška zvolí kliknutím na jméno uchazeče.

Zatržením pole Dokument rozhodnutí přijímacího řízení vložit do úložiště osoby budou dokumenty vloženy do úložiště jednotlivých uchazečů. Stejně fungují i volby pro návratku k přijímacímu řízení a oznámení o (ne)přijetí.

Zatržením volby Generovat jako tiskovou úlohu na pozadí se tisk zpracuje formou tiskové dávky na pozadí. Po zpracování je výsledek dostupný ke stažení v aplikaci Tiskové úlohy. O dokončení tisku je zadavatel tiskové úlohy informován e-mailem, který obsahuje i přímý odkaz na vygenerovaný soubor.

Současně s tiskem kladného rozhodnutí o přijetí je uchazeči vygenerován předpis školného (viz aplikace Financování přihlášky).