Individuální tisk smlouvy o studiu

Aplikace Individuální tisk smlouvy o studiu umožňuje tisk smlouvy o studiu pro uchazeče s kladným rozhodnutím o přijetí. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace je zobrazeno pole pro vyhledání uchazeče, do něhož se vepíše jméno uchazeče nebo jeho část (minimálně 3 znaky), případně lze použít i rodné číslo nebo číslo přihlášky a stiskne se tlačítko . Následně pro zadaného uchazeče aplikace vytiskne smlouvu o studiu. Pokud zadanému vzorku vyhoví více uchazečů, zobrazí se jejich seznam, ze kterého se požadovaná přihláška zvolí kliknutím na jméno uchazeče.

Pokud je požadavkem dohledat uchazeče z předchozích přijímacích řízení, je nutné nejprve zobrazit minulá období kliknutím na odkaz Zobrazit historická období. Pak se požadované období označí a uchazeče je možné dohledat.

Zatržením pole Dokument smlouva o studiu vložit do úložiště osoby bude pozvánka vložena do úložiště uchazeče. Je-li navíc zatrženo i pole Dokument smlouva o studiu elektronicky podepsat, bude pozvánka v úložišti elektronicky podepsána.

Zatržením volby Generovat jako tiskovou úlohu na pozadí se tisk pozvánky zpracuje formou tiskové dávky na pozadí. Po zpracování je výsledek dostupný ke stažení v aplikaci Tiskové úlohy. O dokončení tisku je zadavatel tiskové úlohy informován e-mailem, který obsahuje i přímý odkaz na vygenerovaný soubor.