Individuální tisk smlouvy o studiu

Aplikace Individuální tisk smlouvy o studiu umožňuje tisk smlouvy o studiu pro uchazeče s kladným rozhodnutím o přijetí. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace je zobrazeno pole pro vyhledání uchazeče, do něhož se vepíše jméno uchazeče nebo jeho část (minimálně 3 znaky), případně lze použít i rodné číslo nebo číslo přihlášky a stiskne se tlačítko . Následně pro zadaného uchazeče aplikace vytiskne smlouvu o studiu. Pokud zadanému vzorku vyhoví více uchazečů, zobrazí se jejich seznam, ze kterého se požadovaná přihláška zvolí kliknutím na jméno uchazeče.

Pokud je požadavkem dohledat uchazeče z předchozích přijímacích řízení, je nutné nejprve zobrazit minulá období kliknutím na odkaz Zobrazit historická období. Pak se požadované období označí a uchazeče je možné dohledat.

Zatržením pole Dokument smlouva o studiu vložit do úložiště osoby bude pozvánka vložena do úložiště uchazeče.

Zatržením volby Generovat jako tiskovou úlohu na pozadí se tisk pozvánky zpracuje formou tiskové dávky na pozadí. Po zpracování je výsledek dostupný ke stažení v aplikaci Tiskové úlohy. O dokončení tisku je zadavatel tiskové úlohy informován e-mailem, který obsahuje i přímý odkaz na vygenerovaný soubor.