Hromadný tisk rozhodnutí

Aplikace Hromadný tisk rozhodnutí slouží k hromadnému tisku rozhodnutí, smluv o studiu, informačního dopisu pro systém e-návratek, tisku seznamu pro podatelnu a tisku adresních štítků. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace se zvolí období přijímacího řízení. Jakmile je období zvoleno, zobrazí se formulář pro výběr uchazečů. Ty lze omezit podle typu studia, formy, programu a oboru. Dále je možné omezit rozsah tisku v závislosti na přijmení uchazečů, podle termínu přijímací zkoušky, kódu a typu rozhodnutí, předchozího studia (naši nebo cizí studenti), jednotlivé kódy rozhodnutí nebo podle zájmu o studium vyjádřeného v návratce atd. Následně se stisknutím příslušného tlačítka zahájí tisková úloha. Význam tlačítek je následující:

 • - stisknutím tlačítka se vytisknou rozhodnutí a oznámení pro uchazeče dle zvolených omezení.

  Rozhodnutí nebo oznámení je možné vytisknout pouze těm uchazečům, kterým byl vložen kód rozhodnutí. Oznámení je tištěno uchazečům, kteří nedodali doklad o absolvování předchozího stupně vzdělání.

  Současně s tiskem kladného rozhodutí o přijetí je uchazeči vygenerován předpis školného. Informace o poplatku jsou studentovi rovněž odeslány e-mailem. Datum, do kdy má student provést úhradu školného, se řídí milníkem období Termín úhrady poplatků pro nově nastupující. Tento milník musí být nastaven před samotným zadáním rozhodnutí. Individuální změnu data splatnosti nebo založení splátkového kalendáře již vytvořených rozhodnutí je možné provést v aplikaci Financování přihlášky.

  Je-li při tisku rozhodnutí v harmonogramu období nastaven milník Sběr návratek, jsou přijatým uchazečům generovány e-maily s přihlašovacími údaji do elektronické návratky.
 • - po stisku tlačítka budou vytištěna rozhodnutí nebo oznámení těm uchazečům, kteří vyhovují zadaným kritériím a současně jim zatím nebyl vytištěn žádný dokument s informací o výsledku přijímacího řízení.

 • - umožňuje tisk smluv o studiu pro přijaté uchazeče dle zvolených omezení. Smlouvy se tisknou před zápisem do studia po přidělení kladného rozhodnutí o přijetí ke studiu. Jejich individuální tisk je možný z aplikace Individuální tisk smlouvy o studiu nebo pro již zapsané studenty z aplikace Tisk dokumentů ve Studijní evidenci.

 • - stisknutím tlačítka lze pro uchazeče vyhovující zadaným omezením vytisknout poštovní podací arch.

 • - tlačítko vygeneruje CSV soubor s adresami uchazečů podle zvolených kritérií, který je určen pro další zpracování například v MS Excel.

Zatržením pole Dokument rozhodnutí přijímacího řízení vložit do úložiště osoby budou dokumenty vloženy do úložiště jednotlivých uchazečů. Je-li navíc zatrženo i pole Dokument rozhodnutí přijímacího řízení elektronicky podepsat, budou dokumenty v úložišti elektronicky podepsány. Stejně fungují i volby pro návratku k přijímacímu řízení a oznámení o (ne)přijetí.

Zatržením volby Generovat jako tiskovou úlohu na pozadí se tisk zpracuje formou tiskové dávky na pozadí. Po zpracování je výsledek dostupný ke stažení v aplikaci Tiskové úlohy. O dokončení tisku je zadavatel tiskové úlohy informován e-mailem, který obsahuje i přímý odkaz na vygenerovaný soubor.

V případě, že je přijímací řízení nastaveno na dvoukolové, nabízí aplikace také tisk rozhodnutí o postupu uchazečů do dalšího kola přijímacího řízení. Formulář pro tisk je uveden pod formulářem pro tisk rozhodnutí o přijetí. Tisk rozhodnutí o postupu se tiskne hromadně podle typu přijímací zkoušky, zvlášť lze vytisknout rozhodnutí uchazečům, kteří postoupili nebo nepostoupili do 2. kola. Tlačítko zobrazí seznam, ze kterého lze zvolit uchazeče pro tisk rozhodnutí.