Tisk prezenčních listin - kladná rozhodnutí

Aplikace Tisk prezenčních listin – kladná rozhodnutí umožňuje tisknout prezenční listiny přijatých uchazečů pozvaných na zápis do prvního semestru studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace se zvolí období přijímacího řízení. Jakmile je období zvoleno, zobrazí se formulář pro výběr uchazečů. Sestavu lze tisknout v různých variantách, které lze zvolit prostřednictvím kritérií ve formuláři aplikace, například podle studijního programu a oboru, studijní formy, etapy, místa studia, kódu rozhodnutí apod. Některá kritéria nemusí být zobrazena, jejich nabídka závisí na dalších nastaveních přijímacího řízení. Kritéria zvolená pro tisk sestavy jsou uvedena v záhlaví tabulky. Sestava dle zvolených kritérií se vytiskne tlačítkem .

V sestavě se tisknou uchazeči, kteří uspěli v přijímacím řízení, byli přijati a v UIS mají vložen kód rozhodnutí (10, 11 nebo 12). V sestavě se nezobrazují uchazeči, kterým nebyl kód rozhodnutí v UIS udělen nebo nebyli přijati do studia.

Kódy rozhodnutí lze zadávat/měnit prostřednictvím aplikací Individuální zadávání rozhodnutíHromadné zadávání rozhodnutí.

Sestava obsahuje jméno a příjmení uchazeče, jeho rodné číslo a sloupce pro evidenci studijního oboru, zvoleného povinně volitelného předmětu a případně poznámku.