Hromadný tisk pozvánek

Aplikace Hromadný tisk pozvánek umožňuje hromadný tisk pozvánek k přijímacím zkouškám podle jednotlivých termínů přijímací zkoušky a dalším omezením. Dále poskytuje tisk seznamu pro podatelnu, tisk adresních štítků a tisk kartiček s přihlašovacími údaji pro e-testy. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace se zvolí období přijímacího řízení. Následně je zobrazen formulář pro výběr termínu přijímací zkoušky, pro který se mají pozvánky, případně další dokumenty tisknout. Následně se stisknutím příslušného tlačítka zahájí tisková úloha. Význam tlačítek je následující:

  • - stisknutím tlačítka se vytisknou pozvánky k přijímacím zkouškám pro uchazeče dle zvolených omezení. Pozvánku k přijímací zkoušce lze tisknout uchazečům, jimž byl přidělen termín přijímací zkoušky.

  • - stisknutím tlačítka lze pro uchazeče vyhovující zadaným omezením vytisknout poštovní podací arch.

  • - tlačítko vygeneruje CSV soubor s adresami uchazečů podle zvolených kritérií, který je určen pro další zpracování například v MS Excel.

    Budou-li se pozvánky tisknout s adresou v hlavičce dokumentu a vkládat do obálek s okénkem, není třeba složitě tvořit a lepit adresní štítky.
  • - umožňuje tisknout kartičky pro elektronické testy. Kartička obsahuje jméno a rodné číslo uchazeče, datum a hodinu zkoušky, místo konání zkoušky a přístupový kód k testu. Tisk e-kartiček je dostupný pouze pro termíny přijímacích zkoušek, které jsou označeny jako e-termín (termín je označen E).

Zatržením pole Dokument pozvánka k přijímací zkoušce vložit do úložiště osoby budou pozvánky vloženy do úložiště jednotlivých uchazečů.

Zatržením volby Generovat jako tiskovou úlohu na pozadí se tisk zpracuje formou tiskové dávky na pozadí. Po zpracování je výsledek dostupný ke stažení v aplikaci Tiskové úlohy. O dokončení tisku je zadavatel tiskové úlohy informován e-mailem, který obsahuje i přímý odkaz na vygenerovaný soubor.

Vícekolové přijímací řízení

U vícekolových typů přijímacího řízení je aplikace rozšířena o tisk rozhodnutí o postupu do dalšího kola. Tato rozhodnutí se tisknou individuálně nebo hromadně pro všechny uchazeče konkrétního typu přijímacího řízení. Aplikace nejprve nabídne jmenný seznam všech uchazečů určitého typu přijímací zkoušky s možností jejich označení. Po výběru skupiny uchazečů se může pozvánka vytisknout.

Struktura a formátování pozvánky

Tisková šablona pro pozvánku k přijímací zkoušce je variabilní a kromě pevných textů, které jsou součástí šablony, umožňuje vkládat vlastní texty. Některé jsou společné pro pracoviště, některé pro daný typ přijímací zkoušky nebo konkrétní předmět zkoušky. Texty lze formátovat pomocí metajazyka.

  • Upřesnění místa konání přijímací zkoušky - v pozvánce bývá umístěno za informací o termínu konání přijímací zkoušky – eviduje se na dvou místech:

  • Předměty přijímací zkoušky – součástí pozvánky jsou předměty přijímací zkoušky pro daný typ příjímacího řízení. Pořadí v aplikaci určuje pořadí tisku v pozvánce. Ke každému předmětu je možné evidovat další údaje (např. co si mají uchazeči ke zkoušce připravit, jaké pomůcky přinést apod.), jež se tisknou pod daným předmětem na pozvánce.

  • Text do střední a závěrečné části - texty se vkládají do atributů typu přijímací řízení Standardní text pozvánky A, resp. Standardní text pozvánky B (viz aplikace Evidence typů přijímacích zkoušek). Text střední části se umísťuje mezi text, jenž upřesňuje místo konání a seznam předmětů.