Portál tajemníka katedry

Portál tajemníka katedry umožňuje zpřístupnit agendu závěrečných prací konkrétního pracoviště vybrané osobě, přidělením práva tajemnik_zp. Oprávněná osoba pak má k dispozici stejné operace a agendy jako každý z vyučujících pracoviště a může spravovat témata závěrečných prací a závěrečné práce vedené na tomto pracovišti. Oprávněná osoba tak má možnost:

 • navrhnout téma závěrečné práce;
 • schválit studentům zvolená témata;
 • vložit zadání závěrečné práce;
 • provádět úpravy zadání závěrečné práce;
 • zobrazit a tisknout zadání závěrečné práce;
 • e-mailovou komunikaci se studenty pracujícími na závěrečné práci;
 • zobrazit informace, resp. operace, které mají v aplikaci provést nebo provedli a které má provést student a oponent práce;
 • stáhnout soubor s vypracovanou závěrečnou prací a přílohy;
 • vložit jméno oponenta;
 • vložit posudky.

Portál tajemníka je rozdělen do následujících částí:

 • Základní informace – poskytuje základní informace o pracovišti;

 • Závěrečné práce – nabízí přehledy aktuálně vedených a historických zavěrečných prací a jejich správu a umožňuje zakládat nová zadání závěrečných prací;

 • Návrhy témat – umožňuje návrh a správu navržených témat závěrečných prací včetně jejich schvalování studentům.