Základní informace

Aplikace Základní informace poskytuje základní informace o pracovišti, ke kterému má uživatel přístup v roli tajemníka.

Zobrazeny jsou informace o aktuálním počtu pracovníků na pracovišti a aktuálním počtu možných vedoucích ZP, dále pak celkový počet závěrečných prací (aktuálně vedených a historických) ZP a také počty témat v jednotlivých stavech zpracování.