Diskuzní fóra

diskuze

Aplikace Diskuzní fóra poskytuje uživatelům prostor k elektronicky vedeným debatám. Založeno je několik fór v rámci nichž mohou uživatelé zakládat vlastní témata a do nich jednotlivé příspěvky. Některé diskuze jsou zakládány automaticky (například předmětové diskuze, diskuze pro absolventy), jiné zakládá správce aplikace v aplikaci Zakládání diskusních skupin.

Předmětové diskuze se zakládají automaticky a jsou přístupné pouze vyučujícím daného předmětu a studentům, kteří mají předmět zapsaný.

Diskuze jsou tématicky rozděleny, řazeny jsou nejprve diskuze jednotlivých fakult a pracovišť, dále předmětové diskuze, diskuze týkající se studia a nakonec zájmové diskuze. Seznam lze omezit na všechny diskuze, na diskuze jen s příspěvky nebo jen diskuze s novými příspěvky. U každé diskuze je uveden datum posledního příspěvku, počet témat, příspěvků (z toho nových) a počet přispívajících uživatelů, diskuze obsahující příspěvky jsou barevně odlišeny.

Pro zobrazení jednotlivých témat vybrané diskuze se klikne na ikonu ve sloupci Vstup. Pokud je za názvem diskuze poznámka uzavřené, znamená to, že do diskuze není možné přidávat nové příspěvky. V diskuzích je možné vyhledávat a nastavovat některé vlastnosti.

Nastavení diskuzí

diskuze!nastaveníDiskuzní fóra!nastavení

Kliknutím na odkaz preferencích uživatele v nápovědném textu nad seznamem diskuzních fór je možné zobrazit formulář pro nastavení preferovaných vlastností diskuzí. Nastavení se promítnou do všech diskuzí a jejich témat. Je možné nastavit:

 • Do kolika úrovní zanořovat příspěvky.

 • Počet témat a příspěvků, které budou zobrazeny na stránce.

 • Počet příspěvků, které budou zobrazeny při psaní reakce.

 • Zobrazovat fotografie uživatelů v seznamu témat a příspěvků.

 • Zvýrazňovat vlastní příspěvky.

 • Zasílat e-mailem upozornění o nových příspěvcích v uvedených fórech (pro výběr více fór se stiskne klávesa CTRL a fóra se označí myší).

Vyhledávání příspěvků v diskuzích

diskuze!vyhledávání

V diskuzích lze vyhledávat příspěvky podle textu v názvu nebo v příspěvku a podle jména přispívajícího uživatele, případně lze využít kombinaci obou možností. Odkaz pro zobrazení vyhledávacího formuláře je umístěn v nápovědném textu úvodní stránky aplikace Diskuzní fóra. Vyhledané příspěvky jsou roztříděné podle diskuzí, v rámci diskuze pak podle témat a příspěvků. Kliknutím na název příspěvku se zobrazí vlákno s reakcemi uživatelů.

Téma diskuze

diskuze!téma

Po vstupu do vybraného diskuzního fóra se zobrazí seznam témat. Témata lze označovat jako oblíbená nebo ignorovaná, což následně poskytuje možnost seznam omezit na všechna témata, oblíbená a neoznačená, ignorovaná nebo historická témata. Témata s novými příspěvky jsou podbarvena a řadí se dle následujícího pravidla:

 • témata se řadí podle skupin, nejprve oblíbená, neoznačená a nakonec nesledovaná témata;

 • v rámci uvedených skupin se řadí podle toho, zda jsou v tématu nepřečtené příspěvky a dále podle data posledního příspěvku v tématu, počtu diskutujících a počtu všech příspěvků.

Témata nejsou zakládána jako anonymní, ale jejich součástí je jméno, fotografie a role uživatele v UIS. Dále jsou uvedeny údaje o celkovém počtu a počtu nových příspěvků, počet přispívajících uživatelů a další položky, jejichž význam je následující:

 • Název tématu – kliknutím na název se zobrazí všechny příspěvky tématu.

 • Jméno uživatele – kliknutím na jméno se zobrazí informace o uživateli zveřejněné v osobní stránce aplikace Lidé na VŠPP.

 • Počet příspěvků, počet nových příspěvků – kliknutím na odkaz se zobrazí všechny nebo nové příspěvky tématu.

 • Počet přispívajících – kliknutím na odkaz se zobrazí výčet uživatelů s jejich identifikací, kteří k tématu přispěli, uveden je počet příspěvků od každého uživatele a ikona pro odeslání e-mailu.

 • Oblíbené/odebrat z oblíbených – kliknutím na odkaz se téma zařadí mezi oblíbené nebo se z oblíbených odebere.

 • Ignorovat/odebrat z ignorovaných – kliknutím na odkaz se téma zařadí mezi ignorované nebo se z ignorovaných odebere.

 • Označit jako přečtené – kliknutím na odkaz se všechny příspěvky tématu zařadí mezi přečtené.

 • Informovat e-mailem/zrušit informování e-mailem – kliknutím na odkaz se nastaví nebo zruší nastavení zasílání e-mailového upozornění o novém příspěvku v tématu.

 • Nové příspěvky – kliknutím na odkaz se zobrazí seznam nových (nepřečtených) příspěvků.

 • Výpis příspěvků – kliknutím na odkaz se zobrazí seznam všech příspěvků.

Nové témadiskuze!téma!nové diskuze se založí vyplněním formuláře umístěného pod seznamem témat, tj. vyplněním názvu a prvního příspěvku tématu, text lze doplnit emotikonyemotikony a s využitím HTML editoru je možné jej strukturovat.

Příspěvky diskuze

diskuze!příspěvek

Po kliknutí na téma diskuze se zobrazí seznam všech příspěvků ke zvolenému tématu. Zobrazení lze omezit na všechny, příspěvky za posledních 24 hodin, 7 dní nebo 30 dní. Dále je možné zobrazit strom příspěvků nebo pouze nové příspěvky. Nepřečtené příspěvky jsou podbarveny. Jednotlivé příspěvky nejsou anonymní, jejich součástí je fotografie, jméno s identifikací autora příspěvku a další položky, jejichž význam je následující:

 • Reagovat – kliknutím na odkaz se otevře formulář pro přidání reakce na zvolený příspěvek. V názvu je vyplněn název původního příspěvku (je možné ho upravit), je možné vložit citaci příspěvku a doplnit ji vlastním textem a označením položky ponechat ostatní příspěvky jako nepřečtené zachovat ostatní příspěvky tématu diskuze jako nepřečtené.

 • Soukromě odpovědět – kliknutím na odkaz se otevře stránka pro odeslání e-mailové zprávy autorovi zvoleného příspěvku, kromě adresy je v předmětu vyplněn název tématu a v obsahu vložena citace příspěvku.

 • Odkaz – kliknutím na odkaz se otevře stránka pro odeslání e-mailové odpovědi autorovi zvoleného příspěvku, v předmětu zprávy je vyplněna URL adresa zvoleného příspěvku.

 • Vlákno – kliknutím na odkaz se zobrazí pouze navazující příspěvky.

 • Skrýt reakce/zobrazit reakce – odkaz umožňuje skrýt nebo zobrazit reakce na zvolený příspěvek.

 • Upravit, smazatdiskuze!příspěvek!smazat – odkazy se zobrazují pouze autorům, na jejichž příspěvek ještě nereagoval žádný uživatel. Umožňují příspěvek upravit nebo smazat.

Nový příspěvek tématudiskuze!příspěvek!nový se vloží vyplněním formuláře umístěného pod seznamem příspěvků, tj. vyplněním názvu a obsahu příspěvku, text lze doplnit emotikony a s využitím HTML editoru je možné jej strukturovat.