Schvalování výjimek zápisu

zápisy!schvalování výjimek

Aplikace Schvalování výjimek zápisu umožňuje zpracovávat žádosti o výjimky v zápise podané studenty. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním study-zapis-vyjimky.

V aplikaci lze vyřizovat pouze žádosti administrativní výjimky v zápise. Žádosti o výjimky k předmětu vyřizují garanti v Záznamníku učitele.

Po vstupu do aplikace je zapotřebí zvolit období, pro které se mají žádosti zpracovat. Zde je potřeba vybrat období, do kterého zápisy probíhají. Jakmile je období vybráno, zobrazí se seznam studentů, kteří podali žádost o výjimku v zápisech. U každého studenta v seznamu je ve sloupci Typ chyby uvedeno označení problému, kterého se žádost týká. Ve sloupci Stav je pomocí ikon indikován stav zpracování žádosti. Kliknutím na ikonu ve sloupci Zpracovat je možné žádost studenta zpracovat, tj. schválit nebo zamítnout a doplnit odůvodnění. Historické žádosti studenta jsou uvedeny pod formulářem pro zpracování žádosti. Seznam žádostí je možné omezit podle typu chyby a stavu zpracování žádosti.

O nové žádosti ke schválení může být uživatel informován prostřednictvím e-mailové zprávy. Seznam osob, kterým mají být e-mailové notifikace zasílány, je možné spravovat v aplikaci Nastavování schvalování výjimek zápisu.