Statistiky předmětů

Aplikace Statistiky předmětů poskytuje souhrnný přehled informací o předmětech, jejich vyučujících, studentech, rozvrhových akcích a výsledcích. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním predmet-p nebo stud-p.

Po vstupu do aplikace se zvolí fakulta a studijní období pro které se mají přehledy předmětů zobrazit. Ve výběru období je možné kliknutím na ikonu v příslušném sloupci zvolit, zda mají být souhrné údaje zobrazeny pro:

  • předměty vedené v katalogu příslušného období;

  • předměty ze všech období odpovídající zvolenému období a garantované pracovišti zvolené fakulty ve všech těchto obdobích;

  • předměty ze všech období odpovídající zvolenému období, které vyučují zaměstnanci zvolené fakulty.

Jakmile je zvolen způsob zobrazení, je zobrazen seznam předmětů s jejich údaji. U každého předmětu je uveden jeho kód, název (případně období, ve kterém je vyučován), garantující pracoviště, vyučující všech rolí, počet studentů z domovské i jiné fakulty, kteří předmět ve vybraném období studují, informace o počtu přednášek a cvičení, dále informace o ukončení předmětu se statistikou úspěšnosti studentů při zkouškách a jejich dosažené výsledky i s přehledem využitých počtů pokusů. Seznam předmětů je možné filtrovat podle počátečního písmene názvu předmětu.