Odstranění dokumentů z archivu

Aplikace Odstranění dokumentů z archivu slouží k individuálnímu mazání digitálně archivovaných dokumentů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním archiv-a.

Archivace dokumentů slouží k uchování oficiálních dokumentů vydávaných studentům a absolventům Vysoké školy podnikání a práva, a.s. a umožňuje vytvářet jejich kopie. Elektronická archivace se týká:

  • dodatku k diplomu;
  • imatrikulačního listu;
  • osvědčení pro studenty CŽV;
  • diplomu;
  • vysvědčení pro studenty CŽV.

Zmíněné dokumenty se při jejich prvním tisku vygenerují a uloží do archivu. Při opakovaném tisku dokument znovu negeneruje, ale použije se dokument uložený v archivu. Když nastane případ, že dokument v archivu chybný je (např. z důvodu špatně vyplněných údajů), je nutné jej nejprve odstranit z archivu a teprve poté vygenerovat opravený dokument jako prvotisk.

Po vstupu do aplikace Odstranění dokumentů z archivu se zobrazí pole pro vyhledání studenta, jehož archiv se má zobrazit. Hledání lze omezit dle fakulty a stavu studia. Uživatelům s oprávněním archiv-hrom-a je navíc zobrazen odkaz na aplikaci Hromadné odstranění dokumentů z archivu, kde lze archivované dokumenty vyhledat a smazat hromadně.

Jméno studenta se zadá do vyhledávacího pole a potvrdí stisknutím tlačítka . Vyhoví-li hledanému vzorku více studentů, zvolí se správný ze zobrazeného seznamu.

Jakmile je student zvolen, zobrazí se seznam oficiálních dokumentů, které mu byly vytištěny a archivovány. Zobrazeno je datum jejich tisku a jméno uživatele, který tisk provedl. Dokumenty, které se mají smazat, se označí a tlačítkem se smažou. Smazané dokumenty již nelze obnovit, jejich seznam je uveden v tabulce v dolní části stránky. Uvedeno je kdo a kdy dokument smazal.