Moje komise státních zkoušek

Aplikace Moje komise státních zkoušek umožňuje tajemníkům komisí státních zkoušek zadávat výsledky státních zkoušek studentů přímo do vysvědčení. Aplikace je přístupná uživatelům, kteří jsou zařazeni mezi členy některé z komisí a mají v komisi přidělenu roli tajemníka.

Po vstupu do aplikace je zobrazen seznam komisí, ve kterých uživatel zastává funkci tajemníka. Pro každou komisi je uveden termín a místnost konání, identifikace šablony a počet studentů zařazených v komisi. Komise, pro kterou se má vysvědčení zadávat se vybere kliknutím na ikonu ve sloupci Studenti.

Pro zvolenou komisi se zobrazí jmenný seznam studentů zařazených do komise. U každého studenta je ve sloupci Zadávání výsledků zobrazena ikona , prostřednictvím které lze přejít do aplikace Výsledky státních zkoušek a zadat studentovi známky ze státní zkoušky do vysvědčení.