Statistiky počtů studentů

Aplikace Statistiky počtu studentů umožňuje zobrazení statistických údajů o počtech studentů ve zvolených akademických letech s možností volby typu studia a studijního programu. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-p.

V úvodu aplikace se volí univerzitní období, pro které se má statistika zobrazit. Níže jsou pak umístěny volby pro omezení statistiky podle typu studia a oboru. Případně je možné nezobrazovat obory v programech s jedním oborem, sloučit kombinovanou a distanční formu studia, rozlišovat aktivní studenty na zapsané a nezapsané nebo započítávat pouze studenty zapsané ve vybraných obdobích.

Pokud se má zobrazit statistika za kalendářní rok, pak je nutné zvolit akademické roky, které do něj spadají a následně zvolit datum začátku a konce roku.

Po volbě kritérií jsou zobrazeny souhrnné údaje o počtech studentů, přičemž kliknutím na číslo počtu studentů v tabulce lze zobrazit seznam studentů vyhovujících výběru i s identifikací jejich studia.

Výpis je možné dále upravit změnou údajů ve formuláři v horní části stránky (datum začátku a konce výpisu a stav ke dni). Hodnoty dat jsou generovány dle vybraného období a jejich nastavení souvisí se sběry matriky. Po nastavení jednotlivých dat se musí znovu kliknout na tlačítko .

Rozhodující význam pro rozsah zobrazených dat mají tři pole s daty v horní části stránky. Do výpisu jsou zahrnuta studia ukončená v časovém intervalu Začátek výpisu, Konec výpisu a dále studia, která byla aktivní k datu Konec výpisu. Údaje o formě studia, oboru a specializaci, pokud by se během sledovaného období u konkrétního studia měnily, jsou vztaženy u ukončených studií k datu vyřazení, u aktivních k datu Stav ke dni. Stejně tak je datum Stav ke dni rozhodující pro zařazení studenta s neukončeným buď do kategorie aktivní, nebo přerušené. Pole Stav ke dni je automaticky nastavováno na aktuální datum u období, které probíhá. Pokud je zvoleno již ukončené období, je nastaveno na 1. 7. koncového roku (den po sběru matriky). Pozor, nejsou započítávána studia započatá po datu Stav ke dni. Toto je zavedeno kvůli nově přijatým studentům, kteří jsou typicky zapisováni během července a srpna a fakticky nespadají do vybraného akademického roku.

Pokud se má zobrazit přesný stav studia (aktivní a přerušená) studentů k určitému datu, vyplní se pole Stav ke dniKonec výpisu shodně s tímto datem a pole Začátek výpisu se nastaví na libovolné předcházející datum. Údaje o vyřazených studentech a absolventech jsou v tomto případě nesměrodatné.