Evidence bankovních spojení

Aplikace Evidence bankovních spojení slouží k založení nových bankovních spojení a k hromadné evidenci všech bankovních spojení studentů. Aplikace je přístupná uživatelům s právem stud-e nebo banka-a.

V horní části aplikace je umístěn formulář pro vložení nového bankovního spojení. Nejprve se dohledá jméno studenta, potom se vybere z roletkového menu banka a do následujícího pole se vepíše číslo bankovního účtu. Volitelně lze vyplnit adresu majitele účtu a poznámku. Vyplněné údaje se potvrdí stisknutím tlačítka .

Všechna vložená bankovní spojení se řadí v tabulce a jsou abecedně seřazena podle jmen studentů. Nad tabulkou je umístěna lišta pro postupné zobrazení seznamu studentů a jejich účtů. Seznamu účtů všech studentů se zobrazí kliknutím na znak *. V seznamu je uvedeno jméno osoby, které je účet přiřazen, číslo účtu, případně pobočka a adresa majitele účtu. Ve sloupci Aktivní je uveden příznak, zda je účet aktivní nebo ne. Vždy může být aktivní nejvýše jeden bankovní účet.

Po kliknutí na ikonu ve sloupci Výběr pobočky se zobrazí menu pro výběr adresy banky. Osoby s příslušným oprávněním mají možnost vkládat adresy bank přes odkaz Zadávání poboček, který je umístěn pod menu.

Ve sloupci Vazba na účet jsou uvedeny informace o účelech použití příslušného účtu. U neaktivních účtů je prováděna kontrola zadaných stipendií a aktivní žádosti o ubytovací stipendium. Jsou-li na neaktivní účet zadána stipendia určená k výplatě, je ve sloupci zobrazeno varování, které slouží jako odkaz do aplikace Zadávání stipendií, kde je možné provést úpravy příslušných záznamů.

Ikona ve sloupci Upravit umožňuje editovat číslo účtu (pouze pokud účet nebyl použit pro výplatu), doplnit adresu majitele účtu, poznámku nebo účet individuálně deaktivovat/aktivovat.

Pokud ještě nebylo na účet vyplaceno stipendium, lze jej smazat jeho označením a kliknutím na tlačítko . Bylo-li v minulosti na účet stipendium přes UIS vyplaceno, lze účet pouze deaktivovat, nikoliv smazat.