Počet studentů na cvičení

Aplikace Počet studentů na cvičení zobrazuje počet studentů na cvičeních, tj. počet studentů požadujících zápis a počet skutečně zapsaných studentů. Aplikace je přístupná uživatelům s právem stud-p nebo stud-e.

Údaje se zobrazují zvlášť pro každé studijní období, které se volí při vstupu do aplikace. Následně je zobrazen formulář pro definici parametrů sestavy. Zde je možné zvolit konkrétní předmět, pro který se má sestava vytvořit, nebo všechny předměty. Prostřednictvím nabídky Obsazenost lze sestavu omezit pouze na rozvrhové akce s nižší obsazeností (například menší než poloviční obsazenost). Přepínačem v poli Přednášky je možné určit, zda mají být do výpisu obsazenosti zahrnuty i rozvrhové akce přednášek. Parametry sestavy je třeba potvrdit stisknutím tlačítka . Tlačítkem Export do Excelu lze sestavu exportovat do souboru pro MS Excel.

V zobrazené sestavě jsou vypsány všechny rozvrhové akce předmětů splňující zadané parametry. Ve sloupci Požaduje jsou zahrnuti všichni studenti, kteří si předmět vložili do zápisového archu, ale ještě jej nemají zapsaný (nemají proveden zápis), včetně studentů, kteří si podali žádost o výjimku. Jmenný seznam lze zobrazit kliknutím na ikonu ve sloupci Požadují. Zde je možné studentům zaslat hromadný e-mail nebo prostřednictvím ikony ve sloupci Změnit přejít do aplikace pro volbu rozvrhové akce a provést změnu rozvrhové akce zvoleného studenta a předmětu.

Ve sloupci Zapsáno je uveden počet studentů, kteří maji rozvrhovou akci předmětu řádně zapsánu. Jmenný seznam lze zobrazit kliknutím na ikonu ve sloupci Zapsáni. I zde je možné studentům zaslat hromadný e-mail.

Pod ikonou ve sloupci Rozdíl je uveden seznam studentů požadujících zápis nebo studentů zapsaných na jednotlivá cvičení předmětu. Rozdíly jsou znázorněny ikonou v příslušném sloupci.

Běžnou situací je větší počet studentů požadujících zápis než studentů skutečně zapsaných. Mohou však nastat i případy opačného jevu. Tento stav bývá zpravidla způsoben uvolněním rozvrhové akce vyřazenými studenty, kdy dochází k uvolnění kapacity rozvrhové akce, ale nikoliv ke zrušení vybrané akce.