Evidence rolí schvalujících zadání závěrečných prací

Aplikace Evidence rolí schvalujících zadání závěrečných prací je určena pro evidenci a správu rolí, které se účastní procesu schvalování zadání jednotlivých typů závěrečných prací. Nejsou-li role schvalovatelů u některého z typů závečné práce definovány, nebudou příslušná zadání podléhat procesu schvalování a automaticky budou považována za schválená. Aplikace je přístupná osobám s přiděleným oprávněním evidence-podpisu-a.

Všechny typy závěrečných prací jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Ve sloupci Aktuální schvalující role je uvedeno aktuální nastavení schvalovacího procesu. Je-li pole prázné, pak se schvalování témat pro daný typ práce neprovádí. Prostřednictvím tlačítka je možné pro zvolený typ práce nastavení schvalovacího řetězce smazat.

Kliknutím na ikonu ve sloupci Upravit je možné pro daný typ závěrečné práce změnit schvalující role a pořadí schvalování. Pořadí rolí určuje hierarchii schvalování. Nadřazená role svým rozhodnutím přebíjí rozhodnutí rolí s nižším pořadím. Rozhodnutí lze změnit, dokud zadání neschválí nadřazená role nebo dokud nebude o práci rozhodnuto definitivně. Definitivní rozhodnutí lze vzít zpět, dokud student neprovede odevzdání závěrečné práce. Změna nastavení se projeví u doposud neschválených zadání a zruší případná průběžná rozhodnutí. Definitivně schválená či zamítnutá zadání změna nastavení neovlivní.