Statistika počtu osob ve skupinách

Aplikace Statistika počtu osob ve skupinách zobrazuje seznam studijních skupin a počet studentů zapsaných do skupin pro vybrané studijní období. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Výběrem požadovaného období se zobrazí formulář pro bližší specifikaci generovaných skupin. Výběr může být omezen na studijní program, obor, specializaci a případně formu studia. Pro vypsání statistiky je nutné stisknout tlačítko .

Následně je vypsán seznam studijních oborů vyhovujících zadaným omezením. Jsou-li studenti daného oboru rozděleni do studijních skupin, vypíše se seznam těchto skupin v jednotlivých sloupcích tabulky včetně údaje o počtu studentů zařazených do skupiny. Každý ročník studia je vypsán v samostatné tabulce.