Akreditační stav

Akreditační stav vyjadřuje stav studijního programu, oboru, specializace. Závisí na něm nabídka jednotlivých studijních programů, oborů, specializací v dalších aplikacích a také obsah dodávky dat do SIMS. Například v aplikacích Přijímacího řízení jsou nabízeny programy a obory s aktivním stavem, v seznamech studentů aktivní a dobíhající programy, obory, specializace. Možné akreditační stavy:

  • aktivní – na studijním programu a oboru jsou zapsaní studenti a dále se na něj přijímají a zapisují. Údaje o nich jsou zasílány do SIMS;

  • dobíhající – na studijním programu a oboru jsou zapsaní studenti, ale další se už nepřijímají. Ukončením studia posledního zapsaného studenta končí i tento studijní program nebo obor. Údaje o nich jsou zasílány do SIMS;

  • neakreditovaný – studijní program nebo obor je připravován k akreditaci. Údaje o nich nejsou zasílány do SIMS;

  • zrušený – studijní program nebo obor, který byl zrušen.

Důležitou informací je, že podle akreditačního stavu programu a oboru se odesílají data do matriky studentů (SIMS). Zasílány nejsou informace o zrušených a neakreditovaných studiích a také informace o studiích s typem studia celoživotní vzdělávánízahraniční studenti, zde bez ohledu na akreditační stav.