Hromadná správa plateb

Aplikace Hromadná správa plateb slouží ke správě navržených poplatků za financování studií, hromadné tvorbě rozhodnutí a jejich zpracování. Aplikace je dále určena pro správu a tvorbu penále. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním fin-hrom nebo fin-hrom-ro nebo fin-ucetnictvi.

Aplikace je rozdělena do několika záložek:

  • Navržené platby - zobrazuje návrhy poplatků a umožňuje hromadnou tvorbu rozhodnutí.

  • Rozhodnutí - poskytuje seznamy vyměřených poplatků. Uživatelé s oprávněním fin-hrom-ro mají přístup pouze pro prohlížení.

  • Tvorba penále - umožňuje zobrazení sestav navrhovaných penále a z těchto návrhů umožňuje hromadně zakládat rozhodnutí o penále.

  • Vytvořená penále - umožňuje vytvářet seznamy studentů, kterým bylo vyměřeno penále za pozdní platby.