Harmonogram akademického roku

Aplikace Harmonogram akademického roku zobrazuje harmonogram zvoleného univerzitního nebo fakultního období.

Harmonogram aktuálního akademického roku je přístupný široké veřejnosti přes aplikaci Harmonogram akademického roku, která je umístěná v Portálu veřejných informací.

V náhledu harmonogramu jsou v levé části časové osy termíny počátku a konce studijního období, vpravo pak termíny všech evidovaných akcí období. Termíny univerzitního harmonogramu jsou součástí fakultních harmonogramů. V harmonogramu období se zobrazují i termíny, které:

  • logicky patří do období, ale časově ne – termíny jsou vypsány kurzívou a od ostatních odděleny čarou; typické pro registrace, zápisy, podávání žádostí o koleje na toto období aj.;

  • časově patří do období, logicky však ne – termíny jsou vypsány šedým textem; typické pro registrace předmětů, přijímací zkoušky a zápisy do následujícího období apod.