Statistika registrací a zápisů

Aplikace Statistika registrací a zápisů poskytuje celkové údaje o registracích, předzápisech a zápisech studentů do zvoleného období (počet registrovaných/zapsaných studentů, registrovaných/zapisovaných předmětů apod.) a přehled všech předmětů s omezením počtu studentů, počtem registrovaných a zapsaných studentů prezenčního, kombinovaného a distančního studia, odhad počtu skupin pro rozvrh prezenčního studia a konečně i jmenné seznamy registrovaných a zapsaných studentů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním predmet-p nebo predmet-e.

V aplikaci se nejprve zvolí období, pro které se mají statistiky zobrazit a následně rozsah požadovaných údajů. V poli Typ akce lze zvolit:

  • registrace – předměty, které si studenti zaregistrovali;

  • předzápis – předměty, které mají studenti připravené k zápisu;

  • zapsané předměty – předměty, které mají studenti skutečně zapsané.

V poli Typ předmětů se zvolí, zda mají být zobrazeny předměty dle katalogu příslušné fakulty a období, nebo předměty, které mají studenti dané fakulty vybrané ve zvoleném období. Ve druhém případě tak mohou ve výpisu figurovat i předměty z jiných fakult. Pole Zobrazit povinnost předmětu určuje, zda má být v sestavě pro jednotlivé typy akcí zobrazován sloupec s informací, s jakou povinností mají studenti předmět v rámci typu akce vybraný. Volbou Zobrazit bez studentů navržených na vyřazení je pak možné ze sestav s statistik vyloučit studenty, jejichž aktuální kód studia je 11, tj. jsou navrženi na vyřazení ze studia. Stisknutím tlačítka se zobrazí sestava předmětů dle zadaných omezujících podmínek.

Sestavu je možné omezit podle garantujícího pracoviště, studijního programu a oboru, místa studia (místa, kde studují studenti) a také místa výuky (místa, kde probíhá výuka předmětu). Dále se dělí po skupinách podle počátečních písmen názvu předmětů. Kompletní seznam se zobrazí kliknutím na * (pozn. při velkém množství předmětů kdy nelze všechny předměty zobrazit v jedné sestavě, se * nezobrazuje ). U každého předmětu je uvedena zkratka fakulty nebo pracoviště, které výuku předmětu zajišťuje. Počty studentů jsou uvedeny v jednotlivých sloupcích. Zvlášť jsou v závorce uvedeny počty studentů, kteří mají předmět zaregistrován nebo zapsán konzultační formou. Je-li zatrhnut atribut Zobrazit povinnost předmětu, je vypsán sloupec s indikací povinnosti předmětu. Přes ikonu je možné zobrazit seznam studentů zvoleného předmětu. Samostatně je uveden seznam předmětů, ve kterých nejsou žádní studenti – o jejich studium není v daném okamžiku zájem.

V seznamech registrovaných studentů je uvedeno jejich studium, povinnost s jakou mají předmět ve svém archu přidán, pořadí, ve kterém se registrovali, zda svým pořadím registrace splňují podmínku limitu předmětu, zda jim byla garantem předmětu udělena výjimka ke studiu, způsob studia (normální, konzultační – vyplývá z nastavení v katalogu předmětů) a přesná doba jejich registrace. Seznam registrovaných a zapsaných studentů lze seřadit podle jmen studentů, jejich studia a doby registrace.

Seznam předmětů a seznamy studentů lze pro další zpracování exportovat do MS Excel stisknutím tlačítka . Při abecedním omezení seznamu je zobrazeno tlačítko prostřednictvím kterého lze do MS Excel exportovat sestavu všech předmětů dle zvolených kritérií bez omezení na zvolené písmeno abecedy (umožňuje export všech předmětů v případě, kdy nelze sestavu se všemi předměty zobrazit).