Tisk informačních kartiček

informační kartičky!hromadný tisk

Aplikace Tisk informačních kartiček umožňuje hromadný tisk informačních kartiček studentů vysoké školy. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Informační kartičky jsou kartičky se základními informacemi o UIS Vysoké školy podnikání a práva, a.s. a s přihlašovacími údaji náležejícími jednotlivým uživatelům. Na kartičce je vytištěno jméno uživatele a jeho bližší identifikace, rodné číslo, u studentů navíc studijní obor, ve kterém je student zapsán do studia (pokud studijní program obory nemá, tiskne se název studijního programu), login a heslo. Kartičky je možné tisknou v různých jazykových variantách (česky, slovensky, anglicky).

Kartičky se studentům rozdávají v době zápisů do prvního semestru jejich studia. Studijní oddělení si samo organizuje jejich vydání.

Student má v UIS založen jen jeden účet, proto je každému studentovi vytištěna jen jedna kartička s heslem i přesto, že je zapsán na více studiích Vysoké školy podnikání a práva, a.s.. Osoba, která měla v UIS účet založen již dříve, nebude mít kartičku také vytištěnu, např. student, který nastupuje do navazujícího studia, student, který studium ukončil a v dalším akademickém roku byl zapsán opět do studia.

Individuální tisk informačních kartiček poskytuje aplikace Tisk informační kartičky ve Správě osob.
Přihlašovací údaje na kartičce jsou platné do doby, než si student změní heslo. Jakmile si student heslo změní, nelze mu kartičku vytisknout. V případě ztráty hesla je třeba studentovi nastavit nové heslo.

Po vstupu do aplikace se nejprve zvolí pracoviště, pro které se mají kartičky tisknout. Následně je zobrazen filtr pro omezení studentů podle typu studia, studijního programu, oboru, formy, odhadnutého ročníku, semestru a místa studia. Dále lze výpis studentů omezit na studenty s vytištěnou, nevytištěnou kartičkou nebo všechny. Výběr se potvrzuje tlačítkem . V zobrazeném seznamu se označí studenti, pro které se má kartička vytisknout, zvolí se jazyk tisku a stiskne se tlačítko . Na jednom listě A4 jsou umístěny čtyři informační kartičky.

Hromadný tisk kartiček zaměstnanců je možný v aplikaci Tisk informačních kartiček zaměstnanců.