Tvorba fakultního harmonogramu

Fakultní harmonogram eviduje termíny akcí konaných na fakultě (pracovišti). Některé termíny jsou pouze informativní, jiné řídí spouštění akcí na pracovišti. Fakultní harmonogram se sestavuje pro každé studijní období (semestr, trimestr apod.) Akce se do harmonogramu vkládají pomocí milníků, které určují typ akce a termín jejího konání. Akce řízené celouniverzitně mohou být do fakultního harmonogramu propagovány z univerzitního harmonogramu.

Aplikace Tvorba fakultního harmonogramu slouží k vytvoření fakultního harmonogramu pro zvolené období. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním evidence-uo-a uděleným na konkrétní subjekt.

Univerzitní harmonogram sestavuje univerzitní integrátor v aplikaci Tvorba univerzitního harmonogramu, která je dostupná z Evidence univerzitních období.

Po založení nového fakultního období je založen i jeho harmonogram se zásadními milníky a s milníky propagovanými z univerzitního harmonogramu. Další milníky vkládá do harmonogramu univerzitní integrátor přes formulář v úvodu aplikace, jehož položky jsou milník, doplněk a termín akce.

Seznam UIS milníků a jejich význam naleznete zde.

Všechny evidované akce zvoleného období jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Názvy milníků zobrazené tučným písmem jsou zásadní pro řízení UIS, ostatní jsou pro funkci UIS nepodstatné a mají pouze informativní charakter. Jednotlivé akce je možné editovat přes ikonu ve sloupci Upravit. Není-li ikona zobrazena, jedná se o milník propagovaný z univerzitního harmonogramu bez možnosti editace.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Atributy je možné upravovat atributy milník. Význam jednotlivých atributů je následující:

Notifikace milníku

Atribut udává počet dní před proběhnutím milníku, ve kterých má probíhat notifikace evidovaným uživatelům.

Skupina definovaných uživatelů

Slouží k evidenci skupin uživatelů, kterým má být zasíláno upozornění z milníku, je-li nastaven atribut Notifikace. V nabídce jsou zobrazovány skupiny příjemců, které si uživatel vytvořil v aplikaci Hromadné zprávy. Ke každému milníku lze přidat jednu nebo více skupin.

Změny v nastavení je nutné uložit stisknutím tlačítka .

Milníky je možné z harmonogramu odebrat zatržením políčka ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka Odebrat. Pokud se ve sloupci Ozn. pole pro označení milníku nezobrazuje, jedná se o milník propagovaný z univerzitního harmonogramu bez možnosti odstranění z fakultního harmonogramu.