Nespárované platby za financování

Aplikace Nespárované platby za financování obsahuje přehled všech plateb, které nebyly automaticky spárovány s vystaveným rozhodnutím za financování studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-f nebo vypisy-e.

Po vstupu do aplikace je zobrazen seznam nespárovaných plateb přiřazených do agendy financování. U každé platby jsou uvedeny podrobné údaje, s jejichž pomocí je možné platbu identifikovat a ručně připárovat k příslušnému rozhodnutí o financování. Výpis plateb je možné omezit pomocí filtru nad seznamem.

Párování platby je možné provést po kliknutí na ikonu ve sloupci Detail. Po kliknutí na ikonu jsou zobrazeny údaje o zvolené platbě a vyhledávací formuláře:

  • první formulář umožňuje vyhledat konkrétní rozhodnutí o financování na základě variabilního nebo specifického symbolu nebo čísla jednacího rozhodnutí. K dohledanému rozhodnutí se zobrazí základní údaje a tlačítko , po jehož stisknutí se platba k vybranému rozhodnutí připáruje;

  • druhý formulář umožňuje vyhledat všechny fakturace zadaného studenta. Po zadání jména studenta a stisknutí tlačítka se zobrazí seznam všech rozhodnutí o financování tohoto studenta s podrobnostmi. Rozhodnutí, ke kterému se má platba připárovat se vybere označením políčka ve sloupci Ozn. a potvrdí se stisknutím tlačítka .

Uživatelé s oprávněním vypisy-s mohou platby zobrazené v seznamu označovat jako skryté nebo skryté platby obnovovat. Skrytí, resp. obnovení platby se provede jejím označením v seznamu plateb a stisknutím tlačítka , resp. . Dostupnost příslušné operace je závislá na zvoleném typu výpisu ve filtru Stav platby.

Skrytím nepotřebných plateb lze seznam zpřehlednit.