Tisk osvědčení a pamětních listů

Aplikace Tisk osvědčení a pamětních listů slouží k tisku osvědčení o absolvování výuky za akademický rok a pamětních listů za předmět. Aplikace se používá především pro U3V studia a je dostupná uživatelům s oprávněním stud-p.

Po vstupu do aplikace se volí pracoviště a univerzitní období, následně se zvolí záložka Osvědčení o absolutoriu nebo Pamětní list za předmět, podle toho, jaký dokument se má vytisknout.

Tisknout je možné hromadně podle nastaveného filtru tlačítkem . Druhou možností je zobrazit seznam studentů podle filtru tlačítkem . V seznamu lze studenty pro tisk označit hromadně nebo individuálně. Pokud nebude zadáno datum tisku, bude vytištěno aktuální. Pro úspěšný tisk musí mít student zaevidováno místo narození, pokud chybí, není dokument vytisknut. V seznamu je u takového studenta uvedeno upozornění a nelze ho pro tisk označit.