Vysvědčení o státní zkoušce

Aplikace Vysvědčení o státní zkoušce je určena pro vkládání výsledků předmětů státních zkoušek. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Vysvědčení o státní zkoušce lze vkládat všem studentům ve studijním období, ve kterém mají podanou přihlášku ke státní zkoušce a zapsaný speciální předmět (Státní závěrečná zkouška, Státní bakalářská zkouška apod.). Bez podané přihlášky nelze vysvědčení vyplnit, protože z přihlášky se vysvědčení vkládají předměty státní zkoušky, jejichž známky se zde vyplňují.

Po vstupu do aplikace se provede výběr studijního období, ve kterém studenti skládali státní zkoušku. Následuje volba souboru studentů – všichni (zahrnuje i již vyřazené studenty) nebo aktivní (zahrnuje pouze dosud nevyřazené studenty). Volba se potvrdí tlačítkem . Další podmínkou výběru studentů je zapsaný předmět speciálního typu závěrečná zkouška a podaná přihláška ke státní zkoušce.

V následně otevřené stránce je možné:

  • Nastavit datum – implicitně je nastaveno aktuální datum, ve formuláři se zvolí požadovaný den, měsíc a rok. Nastavené datum se vloží do vysvědčení ke všem předmětům státní zkoušky (nemusí se u každého předmětu nastavovat ručně).

  • Vyhledat studenta k individuálnímu zadání vysvědčení – z nabídky se zvolí typ studia, zadá se jméno studenta a potvrdí se tlačítkem . Vyhoví-li zadanému jménu více studentů, zvolí se požadovaný student ze zobrazené nabídky a stisknutím tlačítka Zadávání výsledků se přejde do aplikace pro vyplnění vysvědčení.

  • Vybrat skupinu studentů – skupinu lze zvolit postupnou volbou programu, oboru, formy studia a komise státní zkoušky. Výběrová menu jsou na sobě závislá, hierarchicky se předvybírají pouze odpovídající možnosti obsahující studenty, proto nelze nastavit kombinaci, která neobsahuje žádné studenty. Dále se volí akce, která se bude se studenty provádět:

    • výběr studentů pro zadávání – zobrazí se roletkové menu se jmény studentů, kteří vyhověli zadaným kritériím. Student se zvolí z nabídky a stisknutím tlačítka se přejde do aplikace pro vyplnění vysvědčení. Po uložení vysvědčení se použije odkaz Zpět na vybrané studenty podle kritérií umístěný v dolní části stránky, prostřednictvím kterého se přejde zpět k seznamu studentů, kde lze vybrat dalšího studenta v pořadí. Takto lze zadat výsledky všem studentům v seznamu. Jméno naposledy zvoleného studenta je pro snadnější orientaci v menu označeno;

    • kontrolu zadaných známek – zobrazí se seznam studentů, kteří odpovídají kritériím ve formuláři, a bylo jim vloženo vysvědčení. Prostřednictvím volby Zobrazit úplný seznam, je možné do seznamu zahrnout všechny studenty dle výběru bez ohledu na vyplnění vysvědčení (zobrazí se i studenti s nezadaným vysvědčením).

      V seznamu je uvedeno jméno studenta a identifikace jeho studia. Je-li jméno studenta vypsáno červeně, jde o studenta s červeným diplomem. V dalším sloupci se vypisuje vygenerované číslo diplomu. V dalším sloupci jsou pak uvedeny předměty státní zkoušky včetně speciálních předmětů (jsou uvedeny tučně), evidované výsledky a datum jejich dosažení. Prostřednictvím ikony ve sloupci Zadávání vysvědčení je možné vstoupit do aplikace Výsledky státních zkoušek a případné chyby v zadaných výsledcích opravit.