Převod do banky

Aplikace Převod do banky umožňuje převzetí stipendií k výplatě, generování souboru s platebními příkazy pro banku a označení stipendií za vyplacené. Dále umožňuje zobrazit kontrolní sestavy převzatých stipendií, zablokovat na určitou dobu předávání stipendií na ekonomické oddělení, případně vrátit zadaná stipendia zpět do stavu zpracovává studijní. Je nutné zdůraznit, že aplikace pracuje pouze se stipendii ve stavu připraveno k vyplacenípřevzato na EO. Aplikace je přístupná uživatelům s právem stip-univ-p nebo stips-pracoviste.

Jednotlivé akce se spouštějí tlačítky umístěnými na stránce. Nejdříve se stipendia převezmou na ekonomické oddělení (převedou se ze stavu připraveno k vyplacení do stavu převzato na EO. Zadá se tedy datum splatnosti (přednastaveno je aktuální datum) a stiskne se tlačítko .

Jakmile jsou stipendia převzata na ekonomické oddělení (jsou ve stavu převzato na EO), lze stisknutím tlačítka vygenerovat soubor s platebními příkazy (BEST), který se vkládá do banky jako příkaz k výplatě stipendií. Před generováním je nutné vyplnit pole Datum splatnosti, které musí být aktuální (nastavuje se automaticky při prvním vstupu do aplikace) nebo libovolné následující po aktuálním dni. Informace o celkové výši stipendií čekajících ve stavu převzato na EO je uvedena v aplikaci.

Po vlastním vyplacení stipendií je nutné vyplacená stipendia převést do stavu vyplaceno. To se provede stisknutím tlačítka . Znamená to, že EO předalo příkaz k vyplacení stipendií do banky, a s těmito stipendii se nebude dále pracovat. Tato operace je nevratná a neexistuje způsob, jakým by bylo možné na uživatelské úrovni informačního systému stipendium vrátit do některého z předcházejících stavů.

Zablokování převodu stipendií

Aplikace umožňuje zablokovat práci studijních referentek ve smyslu znemožnění připravovat další stipendia k vyplacení (převádět je do stavu připraveno k vyplacení). Pokud by studijní referentky mohly v době kontroly sestav dále připravovat další stipendia k vyplacení, rozrůstala by se sestava generovaná stisknutím tlačítka neustále o další položky. Blokování neomezuje zadávání nových stipendií studijními referentkami ani tisk jejich sestav. Na stav zablokování převodu stipendií do stavu připraveno k vyplacení upozorňuje červený nápis v úvodní části aplikace, stejným způsobem jsou informovány referentky v aplikaci Příprava stipendií k vyplacení. Zablokování a odblokování převodu stipendií si ekonomické oddělení řídí samo podle vlastních potřeb přepínacím tlačítkem .

Kontrolní sestava stipendí

Přes odkaz Generování kontrolní sestavy, umístěný v úvodním textu, lze zobrazit kontrolní sestavu převzatých stipendií. V zobrazeném formuláři se zvolí kritéria výběru a stiskne se tlačítko Zobrazit. V sestavě jsou pak uvedeny údaje o studentovi a vypláceném stipendiu. Označená stipendia lze v tuto chvíli ještě vrátit studijnímu oddělení k úpravě tlačítkem .

Generování kontrolních sestav se nevztahuje na ubytovací stipendia.