Registrace do Klubu absolventů

absolventi!registrace do klubu

Všem úspěšným absolventům je v Osobní administrativě nabízena aplikace Registrace do Klubu absolventů, přes kterou se jednoduše mohou přihlásit do Klubu absolventů. Registrovaným absolventům jsou zpřístupněny složky v Dokumentovém serveru s informacemi určenými dané skupině (třídě) absolventů, dále je jim přístupná diskuze absolventů nebo anketa elektronického průzkumu určená absolventům.

Registrace do Klubu absolventů se provede stisknutím tlačítka . Ihned po registraci je absolvent v závislosti na svých úspěšně ukončených studiích automaticky zařazen do příslušné třídy. U každé třídy je uvedeno jeji dělení, fakulta, označení absolvovaného studia a počet absolventů ve třídě.

Níže na stránce jsou uvedeny obecné informace o počtu absolventů registrovaných do Klubu absolventů za celou vysokou školu, případně podle typu studia.

Registrace se zruší tlačítkem .

V aplikaci Uživatelská nastavení může absolvent nastavit oblast, ve které aktuálně působí. Výběr se provádí z číselníku.