Správa formulářů kontaktního centra

Aplikace Správa formulářů kontaktního centra je slouží ke tvorbě a správě formulářů pro použití v kontaktních centrech. Aplikace je dostupná uživatelům s přiděleným oprávněním kc-formulare.

Nový kontaktní formulář je možné založit po vyplnění jeho názvu a zkratky v českém, případně anglickém jazyce. Zadané údaje je třeba potvrdit stisknutím tlačítka . Nový formulář je založen se stavem připravovaný.

Seznam evidovaných kontaktních formulářů je zobrazen v přehledové tabulce. Uvedena je zkratka a název formuláře, stav a také názvy kontaktních center a složek, ve kterých je formulář zařazen. Stav formuláře ovlivňuje jeho dostupnost v kontaktních centrech. Pouze kontaktní formuláře ve stavu aktivní lze přiřazovat do složek kontaktních centerdo konkrétních kontaktních center. Stav a označení kontaktního formuláře je možné změnit po kliknutí na ikonu  ve sloupci Upravit.

Kontaktní formulář je možné smazat jeho označením a stisknutím tlačítka . Odebrat lze pouze kontaktní formuláře, které nebyly použity v kontaktních centrech. Má-li kontaktní formulář definovanou strukturu otázek, je nutné smazat nejprve tuto strukturu. Pro zamezení použití příslušného kontaktního formuláře v kontaktních centrech je možné nastavit stav kontaktního formuláře na zrušený.

Stuktura formuláře

Struktura kontaktního formuláře se definuje po kliknutí na ikonu  ve sloupci Otázky. Otázky se zadávají přes připravený formulář, do kterého se zadá text otázky, vybere se typ otázky a odpovědi a určí se povinnost zodpovězení otázky respondentem. Otázky se řadí v tabulce, ve které je možné pomocí šipek  a  měnit jejich pořadí v kontaktním formuláři. Přes ikonu  ve sloupci Možnosti se k otázce vkládají možné odpovědi. Ikona je dostupná jen u otázek s výběrem z více možností. Otázku, která má definovánu alespoň jednu odpověď, nelze smazat. Rovněž není možné smazat otázku použitou v dotazu uživatele. Pro tvorbu formuláře je možné použít následující typy otázek:

  • desetiřádkové zadávací pole – pole o deseti řádcích pro vložení textové odpovědi;

  • jednořádkové zadávací pole – pole o jednom řádku pro vložení textové odpovědi;

  • výběr jedné možnosti z více nabízených – možnost výběru jedné z nabízených odpovědí. Možné odpovědi se vytváří pomocí formuláře dostupného po kliknutí na ikonu  ve sloupci Možnosti. Pořadí odpovědí lze měnit pomocí šipek  a ;

  • výběr více možností z více nabízených – otázky se sestavují stejným způsobem jako v případě otázky typu výběr jedné možnosti z více nabízených, respondent však má možnost označení jedné nebo několika z nabízených odpovědí.