Správa složek kontaktního centra

Záložka Správa složek kontaktního centra umožňuje správu stromu složek (sekcí), do kterých lze třídit formuláře využívané v aplikaci Kontatní centrum. Aplikace je přístupná uživatelům s právem kc-sprava.

Nová složka se založí zadáním názvu v mateřském a anglickém jazyce do příslušných polí a stisknutím tlačítka . Má-li být složka zanořena, je zapotřebí v poli Nadřízená složka vybrat složku, pod kterou se má přidávaná složka zařadit.

Seznam všech evidovaných složek je zobrazen v přehledové tabulce, kde lze jednotlivé složky editovat po kliknutí na ikonu  ve sloupci Upravit. Složky bez přiřazených kontaktních formulářů je možné odebrat jejich označením ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka . Tlačítkem lze složky seřadit abecedně v rámci jednotlivých úrovní zanoření ve stromu.

Ve sloupci Formuláře je uveden počet formulářů zařazených ve složce. Kliknutím na hodnotu se zobrazí seznam formulářů v dané složce. Nový formulář lze do složky přidat výběrem z nabídky v horní části aplikace a stisknutím tlačítka . V nabídce jsou zobrazeny pouze aktivní formuláře. Seznam formulářů zařazených ve složce e zobrazen v přehledové tabulce, kde lze pomocí šipek ve sloupci Poř. měnit pořadí, v jakém mají být formuláře ve složce zobrazovány. Pro rychle seřazení dle abecedy je k dispozici tlačítko . Tlačítkem lze označené formuláře ze složky odebrat.

Správu formulářů umožňuje záložka Formuláře.
Vedle přiřazení kontaktního formuláře do některé ze složek musí existovat i kontaktní centrum, které tento formulář využívá.