Datové soubory

karta!datové soubory

Aplikace Datové soubory umožňuje exportovat datové soubory pro externí systémy pracující s identifikačními kartami. Aplikace je přístupná uživatelům s přiděleným oprávněním karty-b.

Systémy, pro které lze soubor generovat, jsou uvedeny v aplikaci. Datový soubor pro příslušný systém se vygeneruje stisknutím tlačítka .