Výroba identifikačních karet

karta!převod do výroby

Aplikace Výroba identifikačních karet slouží k převzetí požadavků zadaných studijním nebo personálním oddělením na výrobu identifikačních karet. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním karty-b.

Seznam požadavků je rozdělen podle typu karet vydávaných na Vysoké škole podnikání a práva, a.s.. Seznam karet dle zvoleného typu je možné dále filtrovat prostřednictvím zobrazeného filtru.

Seznam požadavků na výrobu karet je zobrazen v přehledové tabulce. U každé karty jsou zobrazeny informace o uživateli, pro kterého má být karta vyrobena a uživateli, který požadavek na výrobu zadal. V případě, že u některého požadavku chybí údaj nezbytný pro výrobu, není u něj zobrazeno zaškrtávací pole a tudíž nelze kartu do výroby převzít. Chybějící údaj je indikován odpovídajícím písmenem ve sloupci Chybí (D – datum narození, F – fotografie, Z – poplatek za kartu). Ikona ve sloupci Duplikát značí, že se jedná o požadavek na výrobu duplikátu karty. Do doby, než se požadavek převezme do výroby, je možné ho zrušit, pak již nelze.

Po označení požadavků na výrobu a stisknutí tlačítka aplikace vygeneruje ZIP soubor, který obsahuje fotografie a textový soubor s nezbytnými údaji pro výrobu. Stav karty se automaticky změní na karta ve výrobě. Aby se projevily provedené změny, je vždy nutné po převzetí ZIP souboru kliknout na tlačítko .

Zde vygenerovaný soubor je po zpracování a doplněný o požadované údaje, například datum výroby, číslo čipu karty, je vrácen do informačního systému přes aplikaci Označení vyrobených karet.