Ověření platnosti identifikačních karet

karta!ověření platnosti

Aplikace Ověření platnosti identifikačních karet slouží ke zjištění platnosti identifikačních průkazů. Do aplikace mají přístup všichni uživatelé UIS. Aplikace je rovněž dostupná z veřejné části UIS.

Do vyhledávacího formuláře je možné zadat číslo průkazu, čárový kód nebo číslo čipu. Číslo průkazu musí být opsáno celé i s mezerami. Formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Po dohledání je zobrazeno jméno vlastníka karty, stav průkazu, datum do kdy je průkaz platný, typ průkazu a číslo čipu.