Individuální kvóty

dokumentový server!kvóty

Aplikace Individuální kvóty umožňuje individuální nastavení a správu kvót pro vkládání dokumentů do Dokumentového serveru. Aplikace je dostupná uživatelům s právem provoz-a nebo provoz-o nebo provoz-z.

Stav využití přidělené kvóty vidí uživatel v aplikaci Dokumentový server v záložce Strom dokumentů. Na vyčerpání kvóty je uživatel upozorněn při vkládání dokumentu.

Kvótu pro nového uživatele lze nastavit pomocí formuláře v úvodu stránky. Zde je třeba vyhledat požadovanou osobu a následně zadat velikost kvóty v megabytech a potvrdit stisknutím tlačítka .

Seznam uživatelů s ručně nastavenou kvótou je zobrazen v přehledové tabulce. U každého uživatele je uvedena velikost nastavené kvóty. Kvótu je možné upravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Změnit kvótu. Individuální kvóty je možné uživatelům zrušit označením příslušných záznamů a stisknutím tlačítka .