Skrývání zařazení uživatelů

zařazení uživatelů!skrytífunkce uživatelů!skrytí

Aplikace Skrývání zařazení uživatelů slouží k definování funkcí a personálních zařazení, které nemají být zobrazovány v různých přehledech, např. v aplikaci Lidé na VŠPP. Aplikace je přístupná uživatelům s právem funkce-b.

Po vstupu do aplikace je zobrazen formulář pro dohledání osoby, pro kterou mají být funkce a zařazení upraveny. Pod tímto formulářem jsou v přehledové tabulce vypsání všichni uživatelé a jejich zařazení, která jsou evidována jako skrytá. Potřebné záznamy je možné opět zviditelnit jejich označením ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka .

Uživatel, pro kterého je zapotřebí skrýt jeho zařazení se dohledá pomocí připraveného formuláře. Pro zvoleného uživatele je v přehledové tabulce vypsán seznam všech jeho funkcí a zařazení. Skrytí jednotlivých záznamů se provede jejich označením ve sloupci Skryto a stisknutím tlačítka .