Evidence předmětů přijímacího řízení

Aplikace Evidence předmětů přijímacího řízení slouží k evidenci předmětů, které jsou využívány při sestavování jednotlivých typů přijímacího řízení. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním prijim-sprava.

Nový předmět lze přidat pomocí formuláře v úvodu aplikace. Význam jeho položek je následující:

  • Název – název předmětu, který se bude zobrazovat uchazečům, tisknout na pozvánce apod. Vhodné je uvést i anglickou variantu názvu;

  • E-test – nastavení elektronického testu, který budou uchazeči řešit v rámci přijímací zkoušky z daného předmětu. V nabídce jsou testy vypsané v aplikaci Portál obecných testů pro stejné období, jako je období přijímacího řízení.

  • Více možností – atribut nastavený na ano umožňuje předmět nabízet jako volitelný, čehož se většinou využívá u jazykových předmětů. Při vyplňování e-přihlášky pak uchazeč volí, ze kterého předmětu bude přijímací zkoušku skládat.

Po vyplnění formuláře a stisknutí tlačítka se založený předmět zařadí do seznamu evidovaných předmětů, kde s nimi lze dále pracovat a upravovat je (ikona ve sloupci Upravit). Předměty lze odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .

U předmětů, které mají ve sloupci Možnosti uvedeno hodnotu ano je ve sloupci Volitelné zobrazena ikona přes kterou lze nastavovat skladbu volitelných předmětů. Pokud je na daný typ zkoušky založena přihláška, nelze s předmětem s více možnostmi manipulovat – odebírat nebo přidávat varianty předmětů.

Založí se předmět Světový jazyk s atributem Více možností nastaveným na ano. Založí se i několik jazykových předmětů (např. jazyk ruský, německý, anglický) s atributem Více možností nastaveným na ne. Následně se předmětu Světový jazyk přiřadí všechny požadované varianty jazyků.

Přes ikony ve sloupci Předměty přijímaček lze zobrazit, případně editovat atributy zvoleného předmětu, mezi které patří (řazeno abecedně):

Kmenový jazyk

Atribut umožňuje zvolit jazyk, na který bude předmět navázán. V případě úspěšné přijímací zkoušky ze zvoleného předmětu je vybraný kmenový jazyk přenášen do budoucího studia uchazeče, kde může mít návaznost na podobu studijního plánu studenta. Jedná se o nepovinný atribut.

Maximální počet bodů

Stanovuje maximální počet bodů, které může uchazeč z daného předmětu dosáhnout.

Text pozvánky přijímacího řízení

Umožňuje vložit text, který se tiskne na pozvánce k přijímací zkoušce jako doplňující informace k předmětu přijímací zkoušky;

Předměty lze mezi obdobími přijímacích zkoušek hromadně kopírovat pomocí formuláře na konci stránky. V seznamu se zvolí předměty, které se mají zkopírovat a z nabídky se zvolí období, kam se předměty překopírují a stiskne se tlačítko .

Při zakládání typů přijímacích zkoušek kopírováním se předměty do období přijímacího řízení kopírují automaticky.
V nápovědném textu na konci aplikace je uveden odkaz do aplikace Evidence typů přijímacího řízení.