Potvrzení přijetí dokumentů

Aplikace Potvrzení přijetí dokumentů umožňuje studijním referentkám evidenci a správu dokumentů doložených uchazeči k jejich e-přihláškám. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním eprihlasky-e.

Po vstupu do aplikace je zobrazeno pole pro vyhledání uchazeče, do něhož se vepíše jméno uchazeče nebo jeho část (minimálně 3 znaky), případně lze použít i rodné číslo nebo číslo přihlášky a stiskne se tlačítko . Zatržením volby včetně deaktivovaných lze hledat i mezi deaktivovanými e-přihláškami. Pokud zadanému vzorku vyhoví více uchazečů, zobrazí se jejich seznam, ze kterého se požadovaný uchazeč zvolí kliknutím na jméno.

Pro zvoleného uchazeče jsou v úvodu aplikace zobrazeny osobní a kontaktní údaje, informace o předchozím absolvovaném studiu a další údaje uvedené v jeho e-přihlášce.

V části Potvrzení přijetí dokumentů jsou pro jednotlivé e-přihlášky uchazeče uvedeny vždy všechny dokumenty, které lze pro konkrétní typ přijímacího řízení dokládat. Uveden je stav dokumentu (potvrzeno přijetí, nepotvrzeno přijetí), název dokumentu a povinnost. U přijatého dokumentu je ve sloupcích PřijatoPřijal uvedeno datum přijetí dokumentu a jméno osoby, která dokument označila jako přijatý.

Dokumenty se potvrdí tak, že se označí a stiskne se tlačítko . Chybné rozhodnutí lze zrušit tlačítkem .

Typy dokumentů, uvedené u jednotlivých přihlášek uchazeče, jsou dány nastavením dokumentů u typu přijímacího řízení, případně nastavením extrabodových kritérií.
Dokument Doklad o absolvování předcházejícího stupně studia je u každé přihlášky vyžadován automaticky v závislosti na stupni studia (maturitní vysvědčení, bakalářský diplom, apod.). Dokládá-li student známky ze střední školy, je zobrazen dokument Sestava známek za střední školu.

Je-li po uchazeči vyžadováno doložení známek ze střední školy, zobrazuje se v části Potvrzení známek ze střední školy seznam předmětů a známek, které student vyplnil v přihlášce. Průměry za jednotlivé ročníky a průměr za všechny ročníky bez maturity se počítají automaticky. Sestavu známek společně s přihláškou vytisknou ze své evidence přihlášek a potvrzenou ji zašlou i s ostatními požadovanými dokumenty na studijní oddělení fakulty, na kterou se hlásí. Známky se v aplikaci potvrdí kliknutím na tlačítko uvedené pod seznamem.

Potvrzení lze zrušit tlačítkem . V případě zrušení potvrzení známek se uchazeči zpřístupní část přihlášky pro editaci známek a současně se zruší kompletnost celé e-přihlášky. Má-li již uchazeč známky potvrzeny, je pod seznamem uvedeno jméno a přesný čas, kdy a kým byly potvrzeny. Pokud jsou známky potvrzovány opakovaně, pak je vždy zobrazeno jméno osoby, jež známky potvrdila jako poslední.

Uchazeč může ve své elektronické přihlášce sledovat stav doručení a potvrzení požadovaných dokumentů. U sestavy známek postačuje její první potvrzení. Platí to i pro případ, že se uchazeč hlásil na VŠPP v minulých letech se stejným uživatelským účtem a sestava mu byla potvrzena.

Po převedení elektronické přihlášky mezi papírové se dodatečné potvrzování dokumentů propaguje do e-přihlášek. Tak má uchazeč neustále aktuální přehled. Propagace funguje i naopak, přijetí dokumentů je tedy možné potvrdit i v aplikaci pro přihlášky.