Individuální zadávání odvolání

Aplikace Individuální zadávání odvolání umožňuje zadávat odvolání jednotlivým uchazečům. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace je zobrazeno pole pro vyhledání uchazeče, do něhož se vepíše jméno uchazeče nebo jeho část (minimálně 3 znaky), případně lze použít i rodné číslo nebo číslo přihlášky a stiskne se tlačítko . Pokud zadanému vzorku vyhoví více uchazečů, zobrazí se jejich seznam, ze kterého se požadovaná přihláška zvolí kliknutím na jméno uchazeče.

Pokud je požadavkem dohledat uchazeče z předchozích přijímacích řízení, je nutné nejprve zobrazit minulá období kliknutím na odkaz Zobrazit historická období. Pak se požadované období označí a uchazeče je možné dohledat.

Jakmile je zvolen uchazeč se zadaným rozhodnutím, zobrazí se tabulka se základními údaji o uchazeči a přihlášce. Zatržením políčka ve sloupci Odvolání lze vyznačit odvolání uchazeče. Změnu je nutné potvrdit tlačítkem .