Hromadné zadávání docházky a oborů

Aplikace Hromadné zadávání docházky a oborů se používá k zaznamenání docházky k zápisu u přijatých uchazečů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace se zvolí období přijímacího řízení. Jakmile je období zvoleno, zobrazí se formulář pro výběr uchazečů. Ty lze vypsat například podle studijního programu a oboru, studijní formy, etapy, místa studia. Pokud je cílem zadávání docházky odvolaných uchazečů, lze v nabídce Omezení uchazečů zvolit možnost Odvolaní. Některá kritéria nemusí být zobrazena, jejich nabídka závisí na dalších nastaveních přijímacího řízení, například místo studia je nabízeno jen v případě, že existuje více možností. Stisknutím tlačítka se zobrazí požadovaný seznam uchazečů.

Seznam je rozdělen na listy po padesáti uchazečích. Mezi jednotlivými listy lze přecházet pomocí šipek. Zobrazený seznam lze omezit podle počátečního písmene příjmení uchazeče. Volba se potvrdí tlačítkem .

Účast studenta na zápise se zaznamenává označením příslušného pole ve sloupci Ozn.. Výběr oboru (výběr je možný pouze u přijímání uchazeče do studijního programu) a předmětu je přes roletkové menu. Nabídka předmětů je přebírána z odpovídajících studijních plánů, z povinně volitelných a volitelných skupin předmětů (nabízí se pouze skupiny semestru, do kterého uchazeči podali přihlášku). Vybrat lze jeden nebo více předmětů podle toho, kolik předmětů z povinně volitelné skupiny musí student odstudovat (dáno studijním plánem). Kombinací klávesy CTRL a kliknutí myší, označit dva a více předmětů. Zvolené předměty příslušného studenta jsou zobrazeny ve sloupci Aktuálně zvolený předmět. Sloupec je možné zobrazit nebo skrýt pomocí odkazu nad tabulkou.

Nabídku předmětů ve sloupci Zvolený předmět lze ovlivnit atributy studijního období Zápis v přijímacím řízení bez PV předmětůZápis v přijímacím řízení bez V předmětů, případně lze výběr předmětů zcela potlačit. Sloupec je rovněž možné skrýt pomocí odkazu nad tabulkou.

Ve sloupci Ident. karta lze zvolit akci pro vydání identifikační karty studenta. Při zapsání uchazeče do studia prostřednictvím aplikace Hromadné zakládání studií je pak příslušná akce provedena (je založen požadavek na výrobu nové karty). V případě, kdy student přechází z bakalářského studia na navazující magisterské a má již vystavenu identifikační kartu stejného typu na bakalářském studiu, kterou je možné dále používat, pak se typ karty nezadává. V takovém případě nebude při zápise založen požadavek na výrobu nové karty, ale dojde k reaktivaci karty stávající.

Ve sloupci Platební kalendář je u přijímaného uchazeče uveden platební kalendář, který si zvolil v návratce. Studijní referentka zde může provést jeho změnu. Nově nastavený kalendář může vytisknout v aplikaci Individuální tisk platebního kalendáře.

Společné datum zápisu je uvedeno nad tabulkou. Automaticky je předvyplněno aktuální datum. Uvedené datum je po uložení údajů tlačítkem vloženo automaticky všem označeným uchazečům. Pokud je zapotřebí vybraným uchazečům účast na zápise zrušit, stiskne se tlačítko .

Uchazeči, kteří vyplnili e-návratku jsou ve sloupci Účast označeni příznakem ano (elektronicky). Datum, kdy potvrdili zájem o nástup do studia v e-návratce, je uvedeno ve sloupci Datum potvrzení. Pokud provedli výběr povinně volitelných předmětů dle studijního plánu, jsou zde tyto předměty uvedeny. Vybraný typ studentské karty je uveden ve sloupci Ident. karta. S údaji, které si vyplnil uchazeč již nelze manipulovat, aby nedošlo k jejich změně proti vůli uchazeče.

K vyplnění docházky je třeba přistupovat s velkou pečlivostí, neboť nevyplnění údajů uchazečů může vést později ke komplikacím. Například uchazeč s nezaznamenanou účastí u zápisu nebude převeden do studia, nebudou mu zapsány předměty.

Kontrolní sestavu uchazečů, kteří se dostavili k zápisu, je možné vytisknout přes aplikaci Tisk prezenčních listin - dostavili se.

Postup pro převod přihlášky na jiný typ přijímacího řízení

Pro úspěšný převod přihlášky na jiný typ přijímacího řízení je nutné dodržet následující postup. Jeho použití závisí na aktuálním stavu přihlášky.

Postup pro převod je následující:

  1. odebrat přihlášce účast na zápise

  2. odebrat rozhodnutí o přijetí

  3. změnit typ přijímacího řízení přihlášky (aplikace Opravit existující přihlášku)

  4. zadat přihlášce rozhodnutí o přijetí

  5. zadat účast na zápise

  6. upravit výši školného přihlášky (aplikace Financování přihlášky) – fakturace se neruší, zůstane zde vytvořena původní fakturace, proto je třeba provést ruční korekci částky tak, aby odpovídala novému oboru, na který byla přihláška převedena

  7. tisk smlouvy o studiu