Distribuční e-mailové kanály pro dotazy uchazečů

Aplikace Distribuční e-mailové kanály pro dotazy uchazečů umožňuje nastavení e-mailových distribučních kanálů pro zasílání dotazů uchazečů o studium ze systému elektronických přihlášek na fakulty. Aplikace je dostupná pouze uživatelům s oprávněním evidence-sekvenci-a.

Standardně jsou veškeré dotazy uchazečů podané prostřednictvím kontaktního formuláře elektronických přihlášek zasílány na adresu kontaktni.centrum@vspp.cz, která slouží jako centrální sběrné místo. Prostřednictvím této aplikace je možné nastavit další e-mailové adresy, na které mají být dotazy od uchazečů zasílány, v závislosti na omezujících podmínkách.

Pro přidání nové adresy je připraven formulář, ve kterém je nutné zvolit fakultu, místo a stupeň studia, zadat e-mailovou adresu, na kterou mají být dotazy zasílány, a vyplnit předmět zprávy. Dále je možné zvolit program, obor a formu studia. Nastavením položky Kopie na implicitní mail budou kopie zpráv odeslány i na adresu kontaktni.centrum@vspp.cz. Nakonec se vše potvrdí tlačítkem . Všechny evidované distribuční kanály jsou zobrazeny v přehledové tabulce.

Ke každé kombinaci místa studia a stupně je možné vložit pouze jeden záznam. Pokud je zapotřebí zajistit pro danou kombinaci zasílání více příjemcům, je možné jejich adresy oddělit čárkou.

Jakmile je provedeno nastavení distribučních kanálů, budou veškeré dotazy uchazečů, které vyhoví zadané kombinaci omezení, zasílány s uvedeným předmětem na zadanou adresu. Dotazy, které nevyhoví zadaným distribučním kanálům, jsou zasílány na adresu kontaktni.centrum@vspp.cz se subjektem Dotaz uchazeče o studium.