Správa klíčů a certifikátů

úložiště!certifikáty el. podpisuSpráva certifikátů

Aplikace Správa certifikátů slouží ke správě podpisových certifikátů využívaných v UIS. Aplikace je přístupná uživatelům s právem certifikaty-a.

Nový certifikát se do UIS vloží pomocí formuláře v úvodu stránky, ve kterém je nutné vyplnit název certifikátu, období jeho platnosti a z nabídky Kategorie zvolit, pro jakou oblast použití je certifikát určen. Soubor s certifikátem se je nutné dohledat po stisknutí tlačítka na disku počítače. Akceptovány jsou soubory s příponou .pem nebo .key. Do pole Heslo se vloží heslo náležící k danému certifikátu, je-li k certifikátu nutné. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Seznam všech evidovaných certifikátů je zobrazen v přehledové tabulce. Certifikáty jsou řazeny podle jednotlivých kategorií a v nich dle konce platnosti. Kategorie jsou od sebe vizuálně odděleny. V každé kategorii může být vždy právě jeden aktivní certifikát. Aktivace certifikátu se provádí kliknutím na ikonu , aktivní certifikát je označen ikonou . Právě ten je využíván pro potřeby UIS. U každého certifikátu je evidováno období jeho platnosti. Tyto údaje však slouží pouze pro evidenční účely a není na ně brán ohled. Platné certifikáty mají odbobí platnosti zobrazeny tučným písmem. Aktivní, ale neplatné certifikáty mají data platnosti zobrazena červeně. Pomocí ikony je možné vybraný certifikát stáhnout a uložit. Ikona ve sloupci Upravit umožňuje editovat údaje evidované o certifikátu včetně hesla. Nepotřebné certifikáty je možné odebrat jejich označením ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka .