Přepnutí superpráva

superprávozměna identity

Aplikace Přepnutí superpráva - změna identity umožňuje změnit identitu na jiného uživatele. Změnou identity přebírá uživatel dočasně všechna práva vybrané osoby. Aplikace je přístupná pouze uživatelům, kterým bylo superprávo přiděleno v aplikaci Přidělování superpráva.

Superprávo využívá omezený okruh uživatelů, především integrátoři. Využívá se při pomoci uživatelům, kdy je nutné posoudit nastalou situaci z jejich pohledu. Rozhodně nesmí být superprávo zneužito k prohlížení osobních a jiných údajů uživatelů či jejich změně. V informačním systému jsou proto zabudovány nástroje pro kontrolu používání superpráva, kde lze dohledat kdo, kdy a k čemu jej použil.

Uživatel, jehož identita má být převzata, se dohledá přes vyhledávací pole zadáním jména nebo ID osoby. Změna identity se provede stisknutím tlačítka . Je-li vyhledáno více osob, zvolí se požadovaná osoba kliknutím na její jméno. Identitu lze přepnout pouze na uživatele, pro které bylo superprávo přiděleno. Pro zpětné převzetí vlastní identity je v aplikaci umístěn odkaz Změnit identitu sám na sebe.

Změnu identity nelze provést na osoby, které mají přiděleno právo superpravo-x, které slouží k blokaci použití superpráva. superprávo!blokace

Změnit identitu je osobám s přiděleným superprávem umožněno i v aplikaci Lidé na VŠPP přes odkaz Změnit identitu na uživatele. Kliknutím na odkaz je identita ihned změněna.

Změnit identitu je možné i zadáním parametru superid=ID_osoby do URL aplikace. Naopak smazáním tohoto parametru se převzetí identity zruší.