Změna identity

práva!změna identity

Aplikace Změna identity umožňuje uživatelům, jímž byl delegován přístup k aplikacím UIS jiného uživatele, provést změnu identity na tohoto uživatele a provádět za něj úkony a operace v rámci delegovaného rozsahu aplikací. Aplikace je přístupná všem uživatelům UIS.

Delegovat přístup ke své identitě jinému uživateli je možné provést v aplikaci Nastavení delegátů.

Seznam uživatelů, jejichž identitu je možné převzít, je zobrazen v přehledové tabulce. U každé osoby je zobrazen seznam rodin aplikací, ve kterých je možné danou osobu zastupovat. Kliknutím na ikonu ve sloupci Vybrat u jména osoby dojde ke změně identity na vybranou osobu. Od tohoto okamžiku je v UIS pracováno pod jménem vybrané osoby.

Prostřednictvím ikony ve sloupci Odebrat delegaci lze příslušný záznam odebrat a vzdát se tak možnosti změny identity na daného uživatele.

Informace o převzaté identitě se zobrazuje vždy dole na stránce.
Změny identity využívají například studenti pro zápis spolužáka na termín zkoušky.