Zobrazení zaznamenaných událostí

informace o operacích uživatelů

Aplikace Zobrazení zaznamenaných událostí poskytuje přehled událostí vykonaných uživatelem UIS podle zadaného časového období. Aplikace je přístupná všem uživatelům v Osobní administrativě v sekci Dokumentace UIS přes odkaz Mé operace.

Uživatelé s oprávněním logy-a mohou zobrazovat záznam událostí, které provedl konkrétní uživatel. Tento uživatel se dohledá ve vyhledávacím poli zadáním jména, příjmení nebo jeho části, nebo podle ID uživatele a stisknutím tlačítka . Vyhoví-li zadanému vzorku více osob, zvolí se odpovídající v zobrazeném seznamu.

Rozsah období, pro které se mají operace uživatele zobrazit, se zvolí prostřednictvím zobrazeného formuláře. K jeho výběru je třeba přistupovat s rozvahou, protože vybrané období přesahující délkou jeden týden při vyhledávání neúměrně zatěžuje server. S vybraným menším časovým rozsahem se výrazně zkracuje doba odezvy aplikace, a také doba potřebná pro výpis jednotlivých událostí. Vybrané období se potvrdí stisknutím tlačítka Zobrazit.

V zobrazném seznamu operací jsou zaznamenávány tyto základní údaje: datum a čas, odkud je nebo byl uživatel přihlášen, URL operace (navštívené stránky), server, který jej obsloužil, a doba odezvy. U každé operace je možné po kliknutí na ikonu ve sloupci Detail zobrazit podrobné informace o vykonané události, kterou daný uživatel v UIS provedl. Stránka detailu operace poskytuje podrobnější informace o operaci uživatele. Tlačítky pak lze postupně detailně prozkoumat všechny předcházející nebo následující operace uživatele.

Není-li dohledána žádná operace v UIS, znamená to, že uživatel nebyl v té době připojen a nevyužíval služeb UIS.
Vzhledem k aktivaci funkce cachování údajů na aplikačních strojích jsou v této aplikaci uvažována až synchronizovaná data (zpoždění cca 1 minuta).