Doplňující informace (výběr předmětů)

Aplikace Doplňující informace (výběr předmětů) slouží zejména k výběru povinně volitelných předmětů, předepsaných studijním plánem daného studijního programu nebo oboru, pro první semestr studia.

Množství povinně volitelných předmětů se může pro jednotlivé studijní plány lišit. Vždy záleží na tom, jakým způsobem je studijní plán sestaven. Kompletní podobu studijního plánu je možné zobrazit prostřednictvím odkazu v nápovědném textu aplikace. Aplikace je přístupná teprve v okamžiku, kdy uchazeč potvrdí svůj zájem o studium v aplikaci Potvrzení zájmu o studium.

Předměty jsou ve studijním plánu skládány do skupin. Každá skupina je určena názvem a počtem předmětů nebo kreditů, které je nutno zvolit. Výběr předmětů ze skupiny se provede jejich označením ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka , které je umístěno pod seznamem předmětů. Změnu vybraného předmětu lze provést tak, že se se původní předmět odznačí, označí se jiný a volba se potvrdí tlačítkem .