Založení evidence přihlášek

Aplikace Založení evidence přihlášek postupně provede uchazeče jednotlivými kroky založení jeho první elektronické přihlášky ke studiu na VŠPP.

Po vstupu do aplikace se zobrazí nabídka s výběrem typu studia (bakalářský, Magisterský). Uvedeny jsou typy studia, pro které škola vypsala přijímací řízení. Zvolený typ se potvrdí tlačítkem .

Následně je pro zvolený typ studia zobrazen seznam vypsaných typů přijímacího řízení, do kterých lze e-přihlášku podat. Výpis je možné omezit pomocí filtru nad seznamem. Příslušný typ přijímacího řízení lze zvolit kliknutím na ikonu ve sloupci Vybrat.

Jazyk rozhraní e-přihlášek je přepínán automaticky podle jazyka zvolené e-přihlášky. Změnu jazyka je možná pomocí odkazů v záhlaví stránky.
V dolní části aplikace je zobrazen odkaz na kontaktní formulář, prostřednictvím kterého je možné kontaktovat pracovníky vysoké školy s žádostí o pomoc s podáním a vyplněním e-přihlášky.

V poslední obrazovce se vyplní jméno a příjmení, kontaktní e-mailová adresa, pohlaví, státní příslušnost a podle ní rodné číslo nebo datum narození. Rodné číslo vyplňují občané České a Slovenské republiky. Cizím státním příslušníkům je rodné číslo automaticky dopočítáno podle data narození. Pokud bylo studentovi cizí státní příslušnosti přiděleno rodné číslo, označí pole Jsem cizinec a mám rodné číslo a místo data narození vyplní toto přidělené rodné číslo.

Po stisknutí tlačítka se uchazeči založí účet v systému e-přihlášek a zobrazí se přihlašovací údaje. Přihlašovací údaje jsou uchazeči rovněž zaslány na zadanou e-mailovou adresu.

Na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce je automaticky zaslána informace o přijetí manipulačního poplatku za e-přihlášku.

Nyní je možné se tlačítkem přihlásit do evidence e-přihlášek uchazeče a zde pokračovat ve vyplňování údajů e-přihlášky. Vyplňování údajů se lze opakovaně vracet, ale už přes odkaz Vstoupit do systému e-přihlášek jako uživatel e-přihlášek.

Přidělené heslo je možné změnit po přihlášení do systému e-přihlášek.